Delta Rhine Corridor

Gepubliceerd op:
3 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
26 mei 2023

De Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen tussen Rotterdam en de Duitse grens, via Moerdijk en Geleen. Het gaat om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van waterstof (door Gasunie), aardgas (door Gasunie), CO2 (door Delta Rhine Corridor Partners), ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen (mogelijk door Tennet). Voor ammoniak, lpg en propeen is nog geen initiatiefnemer bekend.

Gasunie treedt op als initiatiefnemer van het Voornemen en voorstel voor participatie namens de Delta Rhine Corridor Partners. Deze groep internationale bedrijven bestaat uit Gasunie (Hynetwork Services en Gasunie Transport Services), OGE, Shell en BASF. Mogelijk sluit TenneT hier nog bij aan.

De Delta Rhine Corridor Partners willen de buisleidingen en gelijkstroomverbindingen gelijktijdig aanleggen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Bovendien bespaart dit tijd in de besluitvorming en zijn de kosten lager. De buisleidingen en gelijkstroomverbindingen komen voor het grootste deel in de grond die hiervoor is gereserveerd in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035.

Hieronder ziet u het beoogde tracé van de Delta Rhine Corridor.

Kaartje - Delta Rhine Corridor - 2023

Waarom de Delta Rhine Corridor?

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen op het gebied van klimaat, economie, leveringszekerheid van energie, energieonafhankelijkheid van andere landen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarom zijn de buisleidingen en gelijkstroomverbindingen van de Delta Rhine Corridor nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

 • Klimaat: In 2030 moet Nederland 55% minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.
 • Energie: Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid cruciaal. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.
 • Economische waarde industrie: Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel.
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen: Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Stand van zaken

Het project Delta Rhine Corridor start met het kennisgeven van het voornemen en de participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 25 mei 2023 is kennisgeving van het voornemen en gedaan.

Nu ter inzage

Van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023 ligt het voornemen en voorstel voor participatie voor dit project ter inzage.

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom bij de informatiebijeenkomsten over de Delta Rhine Corridor. De informatiebijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur op:

 • Dinsdag 6 juni 2023 in het Fortuna Stadion te Sittard
 • Woensdag 7 juni 2023 in Cultureel Centrum de Beuk te Posterholt
 • Donderdag 8 juni 2023 in Harmoniezaal Tegelen te Tegelen
 • Maandag 12 juni 2023 in Dorpshuis Streona te Strijen
 • Dinsdag 13 juni 2023 in ’t Dijckhuis te Brielle
 • Woensdag 14 juni 2023 in Fletcher Hotel de Korenbeurs te Made
 • Maandag 19 juni 2023 in Hotel De Borgh te Zevenbergen
 • Dinsdag 20 juni 2023 in De Dorpshuizen te Beek en Donk
 • Donderdag 22 juni 2023 in ‘t Plein te Udenhout

Goed om te weten: u kunt op elk moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur langskomen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Online talkshow

Op 2 juni 2023 kunt u kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor. U kunt de uitzending bekijken via de pagina: Delta Rhine Corridor - Online talkshow. Aanmelden voor de uitzending is niet nodig.

MIEK project

De Delta Rhine Corridor werd in november 2021 opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Nederlandse overheid. Het MIEK beschrijft die infrastructuurprojecten die het kabinet wil oppakken om versneld bij te dragen aan het verduurzamen van de industrie. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?