Service menu right

Bureau Energieprojecten

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten.

Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak ieder hun besluiten nemen zoals vergunningen en ontheffingen. Bureau Energieprojecten ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die ingewikkelde besluitvorming.

-------------------------------------------------------------------------------------
Voorlopig geen informatiebijeenkomsten

In verband met het coronavirus kunnen wij voorlopig geen informatiebijeenkomsten organiseren. Toch willen wij u graag informeren over lopende procedures en uw vragen beantwoorden.

Via de projectpagina’s van de lopende projecten blijft u op de hoogte van de stand van zaken.
Als u vragen heeft kunt u ons op werkdagen bereiken via 070 379 89 79 of via
bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Indienen van een zienswijze kan via het digitale reactieformulier op de pagina van het betreffende project.
------------------------------------------------------------------------------------

Snel naar

Voor de volgende projecten lopen nu inspraak- of beroepsrondes.

Hier vindt u een overzicht van lopende projecten.

Deze projecten onder rijkscoördinatie zijn afgerond of stilgelegd.

De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren.

Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling.

In dit overzicht vindt u de jaarlijkse rapportage over de lopende energieprojecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).