Bureau Energieprojecten

Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2024
Gepubliceerd op:
24 juni 2019

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak ieder hun besluiten nemen zoals vergunningen en ontheffingen. Bureau Energieprojecten ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die ingewikkelde besluitvorming.

Snel naar

Voor de volgende projecten lopen nu inspraak- of beroepsrondes.

Op de digitale projectenkaart ziet u de bestaande energieprojecten in Nederland. Per project vindt u uitgebreide informatie over elk specifiek project.

Hier vindt u een overzicht van alle projecten, en 3 programma's, die op dit moment in procedure zijn.

Voor deze projecten is de procedure afgerond of is het project stilgelegd.

De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren.

Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor Rijksenergieprojecten die de projectprocedure doorlopen.

In dit overzicht vindt u de jaarrapportage over de lopende Rijksenergieprojecten.

Begrippenlijst - BEP

In onderstaande lijst vindt u de omschrijving van veelvoorkomende vaktermen.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?