Service menu right

Bureau Energieprojecten

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten.

Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak ieder hun besluiten nemen:
vergunningen en ontheffingen. Bureau Energieprojecten ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die ingewikkelde besluitvorming.

Snel naar

Voor de volgende projecten lopen nu inspraak- of beroepsrondes.

Hier vindt u een overzicht van lopende projecten.

Deze projecten onder rijkscoördinatie zijn afgerond of stilgelegd.

De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren.

Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling.

In dit overzicht vindt u de jaarlijkse rapportage over de lopende energieprojecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).