Bureau Energieprojecten

Gepubliceerd op:
24 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak ieder hun besluiten nemen zoals vergunningen en ontheffingen. Bureau Energieprojecten ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die ingewikkelde besluitvorming.

Snel naar

Voor de volgende projecten lopen nu inspraak- of beroepsrondes.

Hier vindt u een overzicht van alle projecten die op dit moment in procedure zijn.

Voor deze projecten onder rijkscoördinatie is de procedure afgerond of is het project stilgelegd.

De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren.

Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor projecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling.

In dit overzicht vindt u de jaarrapportage over de lopende energieprojecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling.

Op de digitale projectenkaart ziet u de bestaande energieprojecten in Nederland. Per project vindt u uitgebreide informatie over elk specifiek project.

Begrippenlijst - BEP

In onderstaande lijst vindt u de omschrijving van veelvoorkomende vaktermen.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?