Bureau Energieprojecten

Gepubliceerd op:
24 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
11 oktober 2022

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak ieder hun besluiten nemen zoals vergunningen en ontheffingen. Bureau Energieprojecten ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die ingewikkelde besluitvorming.

Snel naar

Voor de volgende projecten lopen nu inspraak- of beroepsrondes.

Hier vindt u een overzicht van lopende projecten.

Deze projecten onder rijkscoördinatie zijn afgerond of stilgelegd.

De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren.

Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor projecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling.

In dit overzicht vindt u de jaarrapportage over de lopende energieprojecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling.

Op de digitale projectenkaart ziet u de bestaande energieprojecten in Nederland. Per project vindt u uitgebreide informatie over elk specifiek project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?