Service menu right

Afgesloten projecten

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten, zoals windparken, hoogspanningsverbindingen en gaswinning. Projecten van een bepaalde grootte vallen automatisch onder de rijkscoördinatieregeling. Hieronder ziet u een overzicht van alle afgeronde of stilgelegde projecten. Staat een project niet meer in het overzicht? Dan kunt u de informatie bij ons opvragen.

Projecten buiten de rijkscoördinatie

De volgende projecten zijn buiten de toepassing van de rijkscoordinatie gelaten: