VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken

Gepubliceerd op:
24 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022

NationalGrid en Energinet.dk, respectievelijk de Engelse en de Deense netbeheerder, willen tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met een transportcapaciteit van ca.1400 MW, met convertorstations bij de aansluitpunten.

Deze verbinding zal aan de Engelse zijde aan het Bicker Fen-substation in Lincolnshire worden aangesloten. In Denemarken zal de VIKING-Link kabel op en het Revsing-substation in zuidelijk Jutland op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De beoogde kabelroute loopt door een deel van de Nederlandse Noordzee. Het betreft enkel een kabel.

Stand van zaken

Op 16 maart 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 2 februari 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 17 maart 2018 onherroepelijk geworden.

De documenten zijn beschikbaar op: VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?