Proefboring voor gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog

Gepubliceerd op:
16 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 augustus 2020

ENGIE E&P Nederland B.V. (voorheen GDF SUEZ E&P) wilde ten noorden van Schiermonnikoog, in het Nederlandse deel van de Noordzee, een proefboring uitvoeren ten behoeve van gaswinning.

Als een economisch winbare hoeveelheid aardgas zou worden aangetroffen, zou een nieuwe besluitvormingsprocedure worden gestart om de gaswinning mogelijk te maken. Met deze gaswinning zou worden bijgedragen aan de energievoorzieningszekerheid in Nederland. ENGIE E&P Nederland B.V. heeft inmiddels besloten af te zien van de proefboring.

Dit project viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). De uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor het project nodig waren zijn gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ).

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond
  • Terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013.
  • Vaststelling NRD: 8 mei 2014.

Vergunningen fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-besluiten van 21 november 2014 tot en met 2 januari 2015.
  • Terinzagelegging besluiten van 10 juni 2016 tot en met 22 juli 2016. Tegen de besluiten is beroep ingesteld.
  • Uitspraak Raad van State 15 februari 2017, de beroepen zijn ongegrond verklaard, voor zover ontvankelijk.
  • Milieueffectrapport via website Commissie m.e.r.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?