Uitbreiding Waterinjectie Zuid-Schermer

Gepubliceerd op:
16 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 november 2019

Taqa Onshore BV breidt de waterinjectie van productiewater in Zuid-Schermer uit. Productiewater is water dat van nature in gasreservoirs aanwezig is. Het wordt tijdens gasproductie mee-geproduceerd en daarna afgescheiden van het geproduceerde aardgas. Taqa verwacht een toename van het productiewater. Daarom wil zij de al vergunde waterinjectiecapaciteit in de velden Zuid-Schermer en Starnmeer vergroten tot 200 m3 per dag in totaal.

Productiewater is verontreinigd met van nature in de ondergrond aanwezige koolwaterstoffen, zouten en metalen en moet daarom milieuverantwoord worden verwerkt. Het productiewater zal per tankwagen vanuit Bergen, Bergermeer en Alkmaar naar de locatie Zuid-Schermer worden aangevoerd.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Vergunning

  • Terinzagelegging ontwerpvergunning van 13 juni tot en met 24 juli 2014.
  • Terinzagelegging vergunning van 22 augustus 2014 tot en met 3 oktober 2014.
  • Beroep ingediend en later ingetrokken.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?