Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg

Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024
Gepubliceerd op:
18 mei 2021

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil de capaciteit van de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg uitbreiden. Dit is nodig door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte. Dit doen zij door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding. Dit project is onderdeel van het programma 'Beter Benutten'. Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich.

Stand van zaken

Dit project is afgerond. In verband met planschadeprocedures blijven de documenten van dit project tot 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden op deze website staan.

  • Terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 1: Vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021
  • Terinzagelegging besluiten fase 1: Vrijdag 11 februari tot en met vrijdag 25 maart 2022

Wijzigingsbesluit

Het eerder gepubliceerde besluit 'ontheffing soortenbescherming, Wet natuurbescherming' is gedeeltelijk gewijzigd.

Op 20 mei 2022 liep de beroepstermijn af voor het op 8 april 2022 ter inzage gelegde wijzigingsbesluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit zelf is nog beschikbaar op de pagina: Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg - wijzigingsbesluit.

Fase 1

Op 25 maart 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 11 februari 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Meer informatie

Meer informatie over Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg vindt u op: www.tennet.eu.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?