EE centrale Eemshaven

Gepubliceerd op:
10 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 augustus 2020

Eemsmond Energie BV wil een nieuwe aardgasgestookte elektriciteitscentrale realiseren in de Eemshaven (EE centrale Eemshaven). Deze productie-eenheid zal een vermogen hebben van maximaal 1150 MW. Eemsmond Energie doet dit om in de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voorzien en om een deel van de verouderde Nederlandse productiecapaciteit te vervangen.

Bij dit project is ervoor gekozen de benodigde besluiten in twee fasen in procedure te brengen. Dit project viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). De minister van EZ coördineerde alle voor het project benodigde vergunningen. Het bestemmingsplan voor de locatie had al de bestemming "energieproductie" en hoefde dus niet te worden aangepast.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.
  • Terinzagelegging startnotitie van 28 juli 2008 tot en met 8 september 2008.

Vergunningen fase 1

Milieueffectrapport (zie website Commissie m.e.r.)

  • Terinzagelegging ontwerpvergunningen van 19 januari 2010 tot en met 1 maart 2010.
  • Terinzagelegging vergunningen van 11 mei 2010 tot en met 22 juni 2010 (geen beroep).

Vergunningen fase 2

  • Terinzagelegging ontwerpvergunningen van 18 juni 2010 tot en met 29 juli 2010.
  • Terinzagelegging vergunningen van 1 oktober 2010 tot en met 12 november 2010 (geen beroep).

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?