Gasleiding Bornerbroek-Epe

Gepubliceerd op:
14 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2020

Gasunie legt twee, in elkaars verlengde liggende, nieuwe aardgastransportleidingen aan: één met een diameter van 36 inch tussen de locatie Hofdijk (gemeente Enschede) en de zoutcavernes ter hoogte van Epe (Duitsland) en één met een diameter van 30 inch tussen de locatie Bornerbroek (gemeente Almelo) en voornoemde locatie Hofdijk, over het grondgebied van de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Hengelo en Enschede.

De leidingaanleg komt voort uit de vraag van gasleverancier Eneco om een nieuw te ontwikkelen ondergrondse aardgasopslag in het Duitse Epe aan te sluiten op het Nederlandse gastransportnetwerk. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd.

Procesverloop

Status: dit project is afgerond.

  Inpassingsplan en vergunningen fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpvergunningen van 22 februari 2010 tot en met 6 april 2010.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 14 juni 2010 tot en met 26 juli 2010.
  • Officiële naam inpassingsplan: 'Inpassingsplan hoofdaardgastransportleiding Bornerbroek-Duitsland' (ruimtelijkeplannen.nl)
  • Inpassingsplan vastgesteld: 28 mei 2010.
  • Uitspraak Raad van State 16 februari 2011, beroep is ongegrond verklaard.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 27 juli 2010.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 16 februari 2011.

  Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

  Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

  Contact Bureau Energieprojecten

  Bel 070 379 89 79

  bureauenergieprojecten@minezk.nl

  Bent u tevreden over deze pagina?