Hoogspanningsstation Rilland

Gepubliceerd op:
24 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT TSO BV, wil een schakelbaar hoogspanningsstation bouwen bij Rilland, met bijbehorende verbindingen en voorzieningen.

Dit station is nodig om een robuuste koppeling met België mogelijk te maken, met een grotere leveringszekerheid en beschikbaarheid bij calamiteiten en/of onderhoud. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Europese doelstelling de elektriciteitsmarkten verder te integreren.

Ook vergroot en versterkt station Rilland het effectief gebruik van de capaciteit op de drie verbindingen die bij het station samenkomen (naar Geertruidenberg, Borssele en Zandvliet) en lost het station een onderhoudsknelpunt op in het tracédeel naar Geertruidenberg.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Status

Dit project is afgerond.

Inpassingsplan en besluiten fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 5 juni 2015 tot en met 16 juli 2015.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 23 oktober 2015 tot en met 4 december 2015.
  • Officiële titel: "Hoogspanningsstation Rilland" (ruimtelijkeplannen.nl)
  • Inpassingsplan vastgesteld: 8 oktober 2015.
  • Uitspraak Raad van State 1 juni 2016, beroepen ongegrond.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 5 december 2015.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 1 juni 2016.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?