Modernisering Clauscentrale A

Gepubliceerd op:
9 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 augustus 2020

RWE Generation NL B.V. wil de bestaande eenheid A van de Clauscentrale te Maasbracht (gemeente Maasgouw) moderniseren tot een STEG-installatie (Stoom en Gasturbine), waarbij het vermogen van 640 MWe naar circa 1.350 MWe zal toenemen. Deze nieuwe installatie zal eenheid D worden genoemd.

Dit project is afgerond. Het procesverloop vindt u hieronder.

Inpassingsplan en besluiten fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 13 november 2015 tot en met 24 december 2015
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 21 oktober 2016 tot en met 2 december 2016
  • Milieueffectrapport (via website Commissie m.e.r.)
  • Officiële titel inpassingsplan: "Modernisering Clauscentrale A-D (ruimtelijkeplannen.nl)
  • Inpassingsplan vastgesteld: 20 oktober 2016
  • Geen beroepen ingesteld
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 3 december 2016
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 3 december 2016

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?