Windpark Zuidlob

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020
Gepubliceerd op:
28 oktober 2019

Zuidlob Wind BV heeft 36 windturbines gerealiseerd in drie lijnopstellingen. Zuidlob Wind BV is een samenwerking tussen de agrarische inwoners van het gebied de Zuidlob (gemeente Zeewolde) - verenigd in windmolenvereniging de Zuidlob - en N.V. NUON Duurzame Energie. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd.

Dit project is afgerond. Hieronder vindt u het procesverloop.

Inpassingsplan, MER en besluiten

fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 28 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 23 april 2010 tot en met 4 juni 2010.
 • Officiële naam inpassingsplan: "Windenergie in de Zuidlob (gemeente Zeewolde)" (ruimtelijkeplannen.nl)
 • Inpassingsplan vastgesteld: 1 april 2010.
 • Uitspraak Raad van State 24 september 2010, beroep niet ontvankelijk.
 • Uitspraak Raad van State 23 december 2010, verzet ongegrond verklaard.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 5 juni 2010.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 24 september 2010.

fase 2

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten fase 2 van 30 juli 2010 tot en met 9 september 2010.
 • Terinzagelegging besluiten fase 2 van 26 november 2010 tot en met 7 januari 2011.
 • Geen beroep ingesteld.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?