Windpark Noordoostpolder

Gepubliceerd op:
24 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020

In de Noordoostpolder bouwt de Koepel Windenergie Noordoostpolder een windpark langs de dijken van de Noordoostpolder. Dit project viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) en er is een inpassingsplan gemaakt om het project ruimtelijk mogelijk te maken.

Windpark Noordoostpolder bestaat uit windmolenopstellingen bij de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk. Zowel op land als in het IJsselmeer komen windmolens. De windmolens zullen een gezamenlijk vermogen hebben van maximaal circa 450 MW.

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

Inpassingsplan en besluiten fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 18 juli 2010 tot en met 29 juli 2010 en van 20 augustus 2010 tot en met 30 september 2010.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 7 januari 2011 tot en met 18 februari 2011. Een besluit is aangehouden en heeft later, van 5 augustus 2011 tot en met 16 september 2011 ter inzage gelegen.
  • Milieueffectrapport via website Commissie m.e.r.
  • Officiële naam inpassingsplan: "Inpassingsplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder" (ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan vastgesteld: 20 december 2010.
  • Uitspraak Raad van State 8 februari 2012, rechtsgevolgen van het inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten in stand gelaten.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 19 februari 2011.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 8 februari 2012.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?