Gasopslag Bergermeer

Gepubliceerd op:
16 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2020

Taqa Energy B.V. realiseert een ondergrondse gasopslag in het aardgasveld dat op circa 2.200 meter diepte ligt onder de Bergermeer ten westen van Alkmaar: Bergermeer Gasopslag. Deze gasopslag dient om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland.

De waterinjectiecapaciteit in het Bergermeerreservoir wordt gewijzigd van 200 kubieke meter naar maximaal 811 kubieke meter water per dag (onder gelijkblijvend jaarvolume). Deze wijziging is nodig omdat Taqa Energy B.V. een toename verwacht van de waterproductie uit het Bergermeerreservoir, als gevolg van het produceren van aardgas uit de Gasopslag Bergermeer. De besluiten zijn voorbereid met de rijkscoördinatieregeling (RCR) onder coördinatie van de minister van Economische Zaken.

Procesverloop

 • Status: dit project is afgerond.
 • Terinzagelegging startnotitie van 22 november 2007 tot en met 3 januari 2008
 • Terinzagelegging MER van 15 januari 2009 tot en met 26 februari 2009.
 • Vanaf 1 maart 2009 viel het project onder de rijkscoördinatieregeling (RCR)

Inpassingsplan en vergunningen fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpvergunningen van 30 september 2010 tot en met 24 november 2010.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 20 mei 2011 tot en met 1 juli 2011.
 • Milieueffectrapport (in te zien op website Commissie m.e.r.)
 • Officiële titel: "Inpassingsplan Gasopslag Bergermeer" (ruimtelijkeplannen.nl).
 • Inpassingsplan vastgesteld: 29 april 2011.
 • Uitspraak voorlopige voorziening 8 augustus 2011, besluit geschorst.
 • Uitspraak Raad van State 2 mei 2012, beroepen zijn - voor zover ontvankelijk - ongegrond verklaard.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 2 juli 2011.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 2 mei 2012.

Vergunningen fase 2

 • Terinzagelegging ontwerpvergunningen van 12 december 2014 tot en met 22 januari 2015.
 • Terinzagelegging vergunningen van 1 mei 2015 tot en met 12 juni 2015.
 • Op de besluiten van fase 2 is geen beroep ingesteld.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?