COBRAcable Nederland - Denemarken

Laatst gecontroleerd op:
17 december 2019
Gepubliceerd op:
22 oktober 2019

TenneT TSO en Energinet.dk, respectievelijk de Nederlandse en Deense netbeheerder, hebben tussen Nederland en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aangelegd met een transportcapaciteit van ca. 700 MW. Bij de aansluitpunten in Eemshaven en Endrup zijn convertorstations geplaatst.

Het doel van de kabel is het vergroten van de interconnectiecapaciteit. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de Europese elektriciteitsmarkt goed te kunnen integreren. De kabel tussen Nederland en Denemarken faciliteert onderlinge uitwisseling van stroom als bijvoorbeeld de wind in een van beide landen wegvalt. Bovendien kan door de kabel de reservecapaciteit in beide landen worden beperkt. De besparing die dit oplevert kan dan o.a. worden gebruikt voor verduurzaming.

Status

Op 26 januari 2018 liep de beroepstermijn af voor de laatste fase in de besluitvorming over COBRAcable. Er is geen beroep ingesteld. Het betreffende besluit is op 27 januari 2018 onherroepelijk geworden. Daarmee is dit project afgerond.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Inpassingsplan en MER

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en MER van 12 november tot en met 23 december 2015
 • Terinzagelegging inpassingsplan en MER van 11 maart tot en met 22 april 2016
 • Milieueffectrapport (zie website commissie m.e.r.)
 • Inpassingsplan vastgesteld: 6 maart 2016
 • Naam inpassingsplan: COBRACABLE (ruimtelijkeplannen.nl)
 • Tegen het inpassingsplan zijn geen beroepen ingesteld
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 23 april 2016
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 23 april 2016

Vergunningen fasen

fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 12 november tot en met 23 december 2015.
 • Terinzagelegging vergunningen van 11 maart tot en met 22 april 2016.
 • Tegen de besluiten is geen beroep ingesteld.

fase 2

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 22 september tot en met 2 november 2016.
 • Terinzagelegging vergunningen van 17 november tot en met 29 december 2016.
 • Tegen de besluiten is geen beroep ingesteld.

fase 3

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 9 december 2016 tot en met 19 januari 2017.
 • Terinzagelegging vergunningen van 17 februari tot en met 31 maart 2017.
 • Tegen de besluiten is geen beroep ingesteld.

fase 4

 • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 13 oktober tot en met 23 november 2017.
 • Terinzagelegging vergunningen van 15 december 2017 tot en met 26 januari 2018.
 • Tegen de besluiten is geen beroep ingesteld.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?