Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden

Laatst gecontroleerd op:
27 augustus 2020
Gepubliceerd op:
10 oktober 2019

Gasunie werkt aan een aardgastransportleiding tussen de compressorstations in Beverwijk en Wijngaarden om op de middellange termijn aan de vraag naar transportcapaciteit voor aardgas te kunnen voldoen.

De nieuwe leiding is, waar dat kan, gebundeld aangelegd met bestaande leidingen van Gasunie. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd.

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

Procesverloop

Inpassingsplan en besluiten fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-besluiten van 18 mei 2012 tot en met 28 juni 2012.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 16 november 2012 tot en met 28 december 2012.
 • Milieueffectrapport via website Commissie m.e.r.
 • Officiële naam inpassingsplan: "Inpassingsplan Aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden" (ruimtelijkeplannen.nl).
 • Inpassingsplan vastgesteld: 19 september 2012.
 • Uitspraak Raad van State 19 juni 2013, beroepen ongegrond verklaard.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 29 december 2012.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 19 juni 2013.

Procesverloop (vervolg)

Besluiten fase 2

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten fase 2 van 21 september 2012 tot en met 1 november 2012.
 • Terinzagelegging besluiten fase 2 samen met de besluiten van fase 1, van 16 november 2012 tot en met 28 december 2012.
 • Geen beroep ingesteld.

Besluiten fase 3

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten fase 3 van 26 juli 2013 tot en met 5 september 2013.
 • Terinzagelegging besluiten fase 3 van 11 oktober 2013 tot en met 22 november 2013.
 • Geen beroep ingesteld.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?