Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Gepubliceerd op:
16 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 november 2019

Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen betreft de gasvelden Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-Oost, Lauwersoog-West en Vierhuizen-Oost, gelegen in de gemeenten Dongeradeel en De Marne. Ten behoeve van de gaswinning was uitbreiding van een mijnbouwwerk voor het veld Nes nodig. De gasvelden liggen deels onder gebied dat op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 is aangewezen als Natura 2000-gebied. Met deze gaswinning wordt bijgedragen aan de energievoorzieningszekerheid in Nederland.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) verzocht om instemming met het gewijzigde winningsplan Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen met als doel een beter planmatig en doelmatig beheer van de gaswinning op de locaties. De wijzigingen pasten volgens NAM binnen het ‘Hand aan de Kraan’-principe, waarbij de natuurgrens niet zal worden overschreden. Ook ging het om een Wabo-vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en milieuneutraal veranderen van een inrichting. De twee besluiten die voor het project nodig waren, zijn onder coördinatie van de minister van Economische Zaken (EZ) genomen.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Vergunningen

  • Terinzagelegging ontwerp-vergunningen van 11 mei 2012 tot en met 21 juni 2012.
  • Terinzagelegging vergunningen van 22 maart 2013 tot en met 3 mei 2013.
  • Uitspraak Raad van State 30 oktober 2013, beroepen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?