Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West

Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022
Gepubliceerd op:
7 november 2019

Om klaar te zijn voor de toekomst met meer energie uit schone energiebronnen is het noodzakelijk dat wij ons elektriciteitsnet continu verbeteren. Het huidige hoogspanningsnet in Zeeland wordt op dit moment maximaal belast. Dit levert risico’s op bij het transport van elektriciteit. Om de leveringszekerheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen, gaat TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland aanleggen.

Stand van zaken

Op 31 juli 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 19 juni 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten in fase 4. Op 7 juli 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan. De ingestelde beroepen zijn niet-ontvankelijk en/of ongegrond verklaard. Hiermee kan het project worden gerealiseerd.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 4.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Meer informatie

Meer informatie over Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West vindt u op: www.zuid-west380kv.nl/west.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?