Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Om klaar te zijn voor de toekomst met meer energie uit schone energiebronnen is het noodzakelijk dat wij ons elektriciteitsnet continu verbeteren. Het huidige hoogspanningsnet in Zeeland wordt op dit moment maximaal belast. Dit levert risico’s op bij het transport van elektriciteit. Om de leveringszekerheid nu en in de toekomst te kunnen garanderen, gaat TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland aanleggen.

Stand van zaken

Op 31 juli 2020 liep de beroepstermijn af voor de op 19 juni 2020 ter inzage gelegde definitieve besluiten in fase 4. Op 7 juli 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan. De ingestelde beroepen zijn niet-ontvankelijk en/of ongegrond verklaard. Hiermee kan het project worden gerealiseerd.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 4.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Fase 1

De besluiten lagen van 2 december 2016 tot en met 13 januari 2017 ter inzage.

De stukken zijn te vinden op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 1.

Tegen de besluiten is beroep ingesteld. Op 4 november 2016 hebben de toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu het inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV West vastgesteld. Op 8 augustus 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard, zie uitspraak. Op twee onderdelen diende het inpassingsplan te worden aangepast.

Fase 2

Op 3 november 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 22 september 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 4 november 2017 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn te vinden op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 2.

Fase 3

Met een wijzigingsbesluit is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo zijn de regels, de toelichting en het Landschapsplan bij het inpassingsplan Zuid-West 380 kV West aangepast.

Het wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Zuid – West 380 kV West’ (Borssele – Rilland) heeft samen met de gewijzigde onderdelen van het inpassingsplan van dinsdag 30 oktober tot en met dinsdag 11 december 2018 ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld. De besluiten zijn op 12 december 2018 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn te vinden op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West West - fase 3.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.zuid-west380kv.nl/west.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?