Transformatorstation Oostzaan

Laatst gecontroleerd op:
4 december 2019
Gepubliceerd op:
22 oktober 2019

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT TSO BV, gaat het 150/380 kV transformatorstation Oostzaan uitbreiden. Dit is nodig voor de (gefaseerde) inbedrijfname van de verbinding Randstad 380 kV Noordring.

De uitbreiding is ook nodig om de verwachte groei van de marktvraag naar aansluit- en transportcapaciteit voor windenergie vanuit zee te faciliteren. De uitbreiding van het 150/380 kV transformatorstation wordt aan de oostkant van het huidige station Oostzaan gerealiseerd.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Inpassingsplan en besluiten fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 11 november 2014 tot en met 29 december 2014.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 17 april 2015 tot en met 29 mei 2015.
  • Officiele naam inpassingsplan: "Transformatorstation Oostzaan" (link naar ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan vastgesteld: 15 april 2015.
  • Uitspraak Raad van State 16 september 2015, beroep ongegrond verklaard.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 30 mei 2015.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 16 september 2015.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?