Hoogspanningsverbinding 380 kV Randstad - Zuidring

Laatst gecontroleerd op:
4 december 2019
Gepubliceerd op:
23 oktober 2019

TenneT TSO BV heeft een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer gerealiseerd. Deze nieuwe verbinding is nodig om de levering van elektriciteit in de zuidelijke Randstad voldoende te kunnen blijven garanderen.

De besluitvorming over dit project viel onder de rijkscoördinatieregeleing (RCR). Het tracé van de verbinding is vastgelegd in een inpassingsplan door de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M). 

Procesverloop

 • Status: dit project is afgerond.
 • Terinzagelegging startnotitie van 3 april 2007 tot en met 14 mei 2007.

Inpassingsplan en besluiten

fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 24 april 2009 tot en met 4 juni 2009.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 15 september 2009 tot en met 27 oktober 2009.
 • Milieueffectrapport (zie website Commissie m.e.r.)
 • Officiële titel inpassingsplan: "Inpassingsplan Zuidring Wateringen - Zoetermeer (380 kV Leiding)".
 • Inpassingsplan vastgesteld: 28 augustus 2009; reparatieplan in fase 3: 26 juni 2012.
 • Uitspraak voorlopige voorziening: 11 februari 2010, schorsing van inpassingsplan en besluiten met uitzonderingen.
 • Uitspraak Raad van State 29 december 2010, inpassingsplan is vernietigd met instand laten van rechtsgevolgen.
 • Inpassingsplan (via reparatieplan in fase 3) inwerkingtreding: 18 augustus 2012.
 • Inpassingsplan (via reparatieplan in fase 3) onherroepelijk: 19 oktober 2012.

fase 2

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 2 van 20 april 2010 tot en met 31 mei 2010.
 • Terinzagelegging besluiten fase 2 van 9 september 2010 tot en met 19 november 2010. Drie besluiten van deze fase zijn aangehouden en hebben later, van 28 januari 2011 tot en met 11 maart 2011 ter inzage gelegen.
 • Uitspraak Raad van State op fase 2: 1 juni 2011, de beroepen zijn (voor zover ontvankelijk) ongegrond verklaard.

fase 3

 • Terinzagelegging ontwerpreparatieplan van 20 april 2012 tot en met 31 mei 2012.
 • Terinzagelegging reparatieplan van 6 juli 2012 tot en met 17 augustus 2012.
 • Reparatieplan vastgesteld: 26 juni 2012.
 • Reparatieplan inwerkingtreding: 18 augustus 2012.
 • Reparatieplan onherroepelijk: 19 oktober 2012.
 • Geen beroep (beroep ingetrokken).

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?