Beter Benutten Bestaande 380 kV Lelystad - Ens

Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2023
Gepubliceerd op:
7 november 2019

Het hoogspanningsproject Lelystad - Ens maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Hierbij worden bestaande hoogspanningsmasten versterkt en de geleiders (draden) worden vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit. Dit is nodig voor de productie van duurzame energie, zoals van wind en zon. Deze duurzame energie kent pieken en dalen en vereist grote transportcapaciteit over lange afstanden. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich.

Stand van zaken

Op 19 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 7 juni 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 22 april 2020 heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard, zie uitspraak. De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 15 maart tot en met 25 april 2019 ter inzage gelegen.

De documenten zijn te vinden op: Beter Benutten Bestaande 380 kV Lelystad - Ens - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Meer informatie

Meer informatie over Beter Benutten Bestaande 380 kV Lelystad - Ens vindt u op: www.tennet.eu,

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?