Transformatorstation Vijfhuizen

Gepubliceerd op:
24 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 december 2019

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, Tennet, werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Beverwijk: Randstad 380 kV. Op verschillende punten op het traject staan transformatorstations, die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor regionale distributie en die nodig zijn om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. 

Bij Vijfhuizen is een 380/150 kV transformatorstation gerealiseerd, aan de westkant van het industrie-terrein ‘De Liede’, naast het  bestaande 150/50/10 kV transformatorstation, in de oksel van de nieuwe rondweg van het industrieterrein. Dit project viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) en is gecoordineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Om het project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan vastgesteld door de ministers van EZ en Infrastructuur en Milieu (I&M).

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

Procesverloop

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 8 juni 2012 tot en met 19 juli 2012.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 28 september 2012 tot en met 9 november 2012.
  • Officiële titel inpassingsplan: "Transformatorstation Vijfhuizen" (ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan vastgesteld: 7 september 2012.
  • Uitspraak Raad van State 5 juni 2013, beroepen zijn (voor zover ontvankelijk) ongegrond verklaard.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 10 november 2012.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 5 juni 2013.

Inpassingsplan

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?