Wind op zee - Borssele kavels I - II

Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022
Gepubliceerd op:
28 oktober 2019

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Borssele zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan. Dit windenergiegebied ligt buiten de 12 mijlszone op meer dan 22 kilometer van de kust van Zeeland tegen de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken. Ter voorbereiding van de kavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld, om deze effecten een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming.

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

  Kavelbesluiten

  • terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van 24 oktober 2014 tot en met 4 december 2014
  • terinzagelegging ontwerp-kavelbesluiten van 7 augustus 2015 tot en met 17 september 2015
  • terinzagelegging kavelbesluiten van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016
  • tegen de besluiten is geen beroep ingesteld
  • besluiten onherroepelijk: 21 mei 2016

  De documenten zijn beschikbaar op: Wind op zee - Borssele kavels I - II - fase 1.

  Informatiepagina jaaroverzicht

  Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

  Voorgeschiedenis

  Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

  Contact Bureau Energieprojecten

  Bel (070) 379 89 79
  bureauenergieprojecten@minezk.nl

  Bent u tevreden over deze pagina?