Windpark Wieringermeer

Gepubliceerd op:
28 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2022

Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. Zij wil Windpark Wieringermeer realiseren met in totaal 300-400 MW opgesteld vermogen.

Het project staat voor:

 • Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen

 • Meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon

 • Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN

 • Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer

Status

Fase 1 tot en met 5 van dit project is afgerond.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Inpassingsplan en besluiten

fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 5 december 2014 tot en met 19 januari 2015.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 8 mei 2015 tot en met 19 juni 2015.
 • Milieueffectrapport (via website Commissie m.e.r.)
 • Officiële naam inpassingsplan: "Windpark Wieringermeer" (ruimtelijkeplannen.nl).
 • Inpassingsplan vastgesteld: 29 april 2015.
 • Uitspraak Raad van State: 4 mei 2016, besluit Luchthavenregeling van Provincie Noord-Holland is deels vernietigd.
 • Inpassingsplan in werking getreden: 20 juni 2015.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 4 mei 2016.

fase 2

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 2 van 22 mei 2015 tot en met 2 juli 2015.
 • Terinzagelegging besluiten fase 2 van 9 oktober 2015 tot en met 20 november 2015.
 • Uitspraak Raad van State: 4 mei 2016, Flora- en faunawet ontheffing van Ministerie van EZ is deels vernietigd.

fase 3

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 3 van 3 juli 2015 tot en met 13 augustus 2015.
 • Terinzagelegging besluiten fase 3 van 13 november 2015 tot en met 28 december 2015.
 • Tegen de besluiten is geen beroep ingesteld.

fase 4

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 4 van 11 november 2016 tot en met 22 december 2016.
 • Terinzagelegging besluiten fase 4 van 17 maart 2017 tot en met 28 april 2017.
 • Uitspraak Raad van State: 11 oktober 2017.

fase 5

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 5 van 9 juni 2017 tot en met 20 juli 2017.
 • Terinzagelegging besluiten fase 5 van 20 oktober 2017 tot en met 1 december 2017.
 • Tegen de besluiten is geen beroep ingesteld.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?