WKC Tata Steel (voorheen Corus)

Gepubliceerd op:
10 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 november 2019

Tata Steel IJmuiden B.V. maakt in 2009 bekend een gasgestookte warmtekrachtcentrale (WKC) met een netto elektrisch vermogen van circa 525 MW te willen bouwen op hun locatie in Velsen-Noord.

De centrale zal bestaan uit drie ketel- en turbogeneratorinstallaties die het bij de staalproductie vrijkomende productiegas zullen gebruiken om onnodige affakkeling van dit gas te voorkomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aardgas bij te mengen. Dit leidt tot een schoner productieproces en tot efficiencyverbeteringen. De opgewekte elektriciteit was grotendeels bedoeld voor eigen gebruik van Tata Steel. In 2011 blaast Tata Steel de plannen voor een eigen gascentrale af als gevolg van een herziening van de bedrijfsplannen.

Op dit project was de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de te nemen besluiten gecoördineerd.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Vergunningen

  • Terinzagelegging ontwerpvergunningen van 5 juli 2010 tot en met 16 augustus 2010
  • Terinzagelegging vergunningen van 29 oktober 2010 tot en met 10 december 2010
  • Uitspraak Raad van State 22 februari 2012, beroep niet ontvankelijk.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?