Aansluiting wind op zee - Luchterduinen

Gepubliceerd op:
21 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 november 2019

Eneco bouwt een offshore windpark van maximaal 150 MW in de Noordzee, ruim 23 kilometer uit de kust van Noordwijk. Het windpark wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet via het 150 kV schakel- en transformatorstation bij Sassenheim.

Het project is belangrijk voor het behalen van de rijksdoelstelling voor duurzame energie in 2020. De aansluiting viel als project onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd. 

Procesverloop

 • Status: dit project is afgerond.
 • Voor dit windpark is eind 2009 een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (een Watervergunning) afgegeven.
 • Terinzagelegging m.e.r.-beoordelingsbesluit met bijbehorende stukken van 29 juni 2012 tot en met 9 augustus 2012.

Inpassingsplan en vergunningen

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpvergunningen van 17 augustus 2012 tot en met 27 september 2012.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 30 november 2012 tot en met 11 januari 2013.
 • Milieueffectrapport (zie website commissie m.e.r.)
 • Officiële naam inpassingsplan: "Kabeltracé Luchterduinen" (ruimtelijkeplannen.nl).
 • Inpassingsplan vastgesteld: 20 november 2012.
 • Uitspraak Raad van State 3 juli 2013, beroep niet ontvankelijk.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 12 januari 2013.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 3 juli 2013.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?