Milieueffectstudie (MES) Waddengebied

Gepubliceerd op:
29 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
10 juli 2020

De ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben een Milieueffectstudie (MES) laten uitvoeren voor toekomstige elektriciteits- en datakabels en gaspijpleidingen vanaf de Noordzee via de Noordzeekustzone, de Waddenzee en mogelijk het Eems-Dollardverdragsgebied naar de Eemshaven.

De Eemshaven ontwikkelt zich zeer snel. Meerdere projecten hebben zich in het kader van de rijkscoördinatieregeling (RCR) bij het ministerie van EZ gemeld om via de Waddenzee een elektriciteitskabel in de Eemshaven te laten aanlanden. De verwachting is dat binnen afzienbare termijn nog meer initiatieven zich zullen melden. Omdat de Waddenzee niet alleen zeer bijzonder is qua natuurwaarden, maar ook vele verschillende gebruikers kent, hebben de ministers van EZ en I&M besloten een Milieueffectstudie te laten uitvoeren om te bepalen of, hoe en waar eventuele kabels en buisleidingen door de Waddenzee richting het vasteland gelegd kunnen worden.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.
  • Terinzagelegging startnotitie MES van 25 november 2011 tot en met 5 januari 2012.
  • Terinzagelegging MES van 15 februari tot en met 29 maart 2013.

Het MES is een basisdocument op basis waarvan rijk, provincie en gemeente(n) provinciale en structuurvisies, bestemmingsplannen en beleid een nadere invulling kunnen geven. Daar wordt nu mee aan de slag gegaan.

Meer informatie

Dit project heeft een relatie met project Windpark Gemini.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?