Porthos Transport en opslag van CO₂

Gepubliceerd op:
29 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
29 april 2024

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN B.V.) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2024 operationeel zijn.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de websites van de initiatiefnemers: www.gasunie.nl, www.ebn.nl en www.portofrotterdam.com.

Projectinformatie

Het Porthos-project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een CO2-transport infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied in combinatie met opslag in de diepe ondergrond onder zee. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse havengebied, en een zee-deel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen, circa 20 kilometer van de kust.
  • De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in een compressorstation op land.
  • CO2-opslag in gasreservoirs (P18-2, P18-4 en P18-6) onder de Noordzee.

Stand van zaken

Fase 3

In het geval van 1 vergunning heeft de minister voor Klimaat en Energie besloten deze buiten de rijkscoördinatieregeling (RCR) te plaatsen. Daarmee wordt het besluit op die aanvragen dus niet gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt (zoals bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet ruimtelijk ordening). In de Staatscourant van vrijdag 29 december 2023 is kennisgeving gedaan van het zogeheten coördinatiebesluit. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Op 13 oktober 2023 liep de beroepstermijn af voor het op 1 september 2023 ter inzage gelegde definitieve besluit. Er is geen beroep ingesteld. Het betreffende besluit is op 14 oktober 2023 onherroepelijk geworden.

De documenten zijn digitaal beschikbaar op de pagina: Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 3.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?