Porthos Transport en opslag van CO₂

Gepubliceerd op:
29 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2023

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN B.V.) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2024 operationeel zijn.

Op woensdag 16 augustus 2023 om 10:10 uur heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Porthos-project. De Raad van State heeft beoordeeld dat het Porthos-project door mag gaan. Het gaat om een einduitspraak. De uitspraak leest u op de website van de Raad van State.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de websites van de initiatiefnemers: www.gasunie.nl, www.ebn.nl en www.portofrotterdam.com.

Projectinformatie

Het Porthos-project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een CO2-transport infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied in combinatie met opslag in de diepe ondergrond onder zee. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse havengebied, en een zee-deel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen, circa 20 kilometer van de kust.
  • De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in een compressorstation op land.
  • CO2-opslag in gasreservoirs (P18-2, P18-4 en P18-6) onder de Noordzee.

Stand van zaken

Fase 3

Op 13 oktober 2023 liep de beroepstermijn af voor het op 1 september ter inzage gelegde definitieve besluit. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De documenten zijn digitaal beschikbaar op de pagina: Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 3.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

Online informatiebijeenkomst

Op 12 januari 2022 vond een online informatiebijeenkomst plaats over de ontwerpbesluiten. Tijdens deze bijeenkomst gaven medewerkers van het ministerie van EZK en Porthos een algemene toelichting over het project en konden deelnemers vragen stellen.

De presentaties die zijn gegeven kunt u hieronder downloaden net als de posters met uitleg over het project.  De vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop vindt u hieronder.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?