Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 1

Gepubliceerd op:
16 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Porthos Transport en opslag van CO₂.

Zienswijzen

Inpassingsplan

De ministers van EZK en van BZK maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van Porthos Transport en opslag van CO₂. Dit plan wordt het Rijksinpassingsplan genoemd.

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerpbesluit Besluit
Ontwerp-Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Wabo compressorstation

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag Bouwdeel (pdf, 28 MB)

Aanvraag Milieudeel (pdf, 19 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 863 kB) Besluit (pdf, 258 kB)
2

Mijnbouwwet transportleiding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag (pdf, 36 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 9 MB) Besluit (pdf, 137 kB)
3

Wabo platform

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag (pdf, 17 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 486 kB) Besluit (pdf, 145 kB)
4

Wijziging Opslagvergunning P18-4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag (pdf, 377 kB) Ontwerpbesluit (pdf, 304 kB) Besluit (pdf, 99 kB)
5

Wet natuurbescherming (INGETROKKEN)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Aanvraag (pdf, 11 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 178 kB) Intrekking aanvraag (pdf, 483 kB)

Adviezen overheden/bestuursorganen op het voorontwerp-inpassingsplan

Het voorontwerp-inpassingsplan is aan overheden en bestuursorganen voorgelegd. Dit zijn de reacties van deze overheden en bestuursorganen.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?