Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 1

Gepubliceerd op:
16 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Porthos Transport en opslag van CO₂.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen

Inpassingsplan

De ministers van EZK en van BZK maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van Porthos Transport en opslag van CO₂. Dit plan wordt het Rijksinpassingsplan genoemd.

Inpassingsplan

Ontwerpbesluit Besluit
Ontwerp-Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Milieueffectrapport (MER)

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Wabo compressorstation

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag Bouwdeel (pdf, 28 MB)

Aanvraag Milieudeel (pdf, 19 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 863 kB) Besluit (pdf, 258 kB)
2

Mijnbouwwet transportleiding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag (pdf, 36 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 9 MB) Besluit (pdf, 137 kB)
3

Wabo platform

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag (pdf, 17 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 486 kB) Besluit (pdf, 145 kB)
4

Wijziging Opslagvergunning P18-4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag (pdf, 377 kB) Ontwerpbesluit (pdf, 304 kB) Besluit (pdf, 99 kB)
5

Wet natuurbescherming (INGETROKKEN)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Aanvraag (pdf, 11 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 178 kB) Intrekking aanvraag (pdf, 483 kB)

Adviezen overheden/bestuursorganen op het voorontwerp-inpassingsplan

Het voorontwerp-inpassingsplan is aan overheden en bestuursorganen voorgelegd. Dit zijn de reacties van deze overheden en bestuursorganen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?