Aramis

Gepubliceerd op:
18 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Aramis (bestaande uit de initiatiefnemers: EBN, Gasunie, Shell en TotalEnergies) en CO2 next (bestaande uit Vopak en Gasunie) een verzoek ontvangen voor het realiseren van een grootschalige CO2-transportinfrastructuur die opslag van CO2 in lege gasvelden op zee mogelijk maakt.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.aramis-ccs.com.

Projectinformatie

Aramis is een CCS-project. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (CO2- afvang en opslag). Het project Aramis richt zich op het realiseren van een nieuwe infrastructuur voor transport van CO2 vanaf de afvang op land naar platforms op zee. Daar wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond, opgeslagen. De infrastructuur kan in de toekomst verder worden uitgebreid voor nieuwe CO2-leveranciers (industrie waar CO2 wordt afgevangen) en naar meer lege gasvelden op zee.

CO2next is een terminal voor vloeibare CO2 in de haven van Rotterdam. Deze CO2-terminal is één van de onderdelen  van de Aramis CO2-transportinfrastructuur. Dit is een initiatief voor het realiseren van een open infrastructuur voor de tijdelijke opslag en overslag van vloeibare CO2

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

De minister voor Klimaat en Energie heeft het voorkeursalternatief (VKA) gekozen en daarmee vastgesteld. In een eerdere fase van het project is in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bepaald welke alternatieven onderzocht moesten worden in de milieueffectrapportage. Hierin zijn de milieueffecten van de alternatieven in beeld gebracht.

Wat zijn de vervolgstappen?

Nu het VKA is gekozen kunnen de vergunningaanvragen worden ingediend, waarna een ontwerpprojectbesluit en ontwerpvergunningen worden opgesteld. Deze liggen naar verwachting in juni 6 weken ter inzage. Iedereen kan op de ontwerpbesluiten reageren. Daarna worden de reacties verwerkt en de definitieve vergunningen opgesteld. Tegen de definitieve vergunningen kan beroep worden ingediend.

Het VKA kunt u hieronder inzien.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Aramis vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en Aramis participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de fase concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau tot Voorkeursalternatief.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?