Waterstofnetwerk Groningen

Gepubliceerd op:
7 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 september 2023

Hynetwork Services (HNS) is van plan in de provincie Groningen een transportnet voor waterstofgas aan te leggen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast worden er enkele bovengrondse installaties aangepast.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Reactie indienen

Van vrijdag 8 september tot en met donderdag 19 oktober 2023 kunt u reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Waterstofnetwerk Groningen via onderstaande knop.

Waarom het waterstofnetwerk Groningen (voorheen Noord-Nederland Noord)?

In Nederland werken we samen aan een duurzame toekomst. Een belangrijk doel daarbij is de transitie naar een CO2-vrij energiesysteem. In dit energiesysteem speelt waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan namelijk een vervanger zijn van aardgas voor bijvoorbeeld de industrie. De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot van Nederland.

Om waterstof te vervoeren, leggen we een nationaal netwerk aan. Dit zorgt er voor dat vraag en aanbod met elkaar zijn verbonden. Door waterstof beter beschikbaar te maken versnellen we met het waterstofnetwerk de energietransitie in de regio. Dit waterstofnetwerk verbindt nu eerst de vraag en aanbod van de grootschalige gebruikers, zoals in de Eemshaven en de industrie in Delfzijl. Huizen en kleinere bedrijven kunnen zich niet aansluiten op dit waterstofnetwerk.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 8 september tot en met donderdag 19 oktober 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage voor Waterstofnetwerk Groningen. Vanaf 7 september 2023 is in de Staatscourant en diverse lokale media hiervan kennisgeving gedaan.

Wat is een concept-NRD?

De concept-NRD is het onderzoeksplan. In dit onderzoeksplan wordt voorgesteld wat er onderzocht wordt en hoe dit gedaan wordt. Op de conceptversie kan iedereen reageren, bijvoorbeeld als u vindt dat er bepaalde milieu-onderwerpen verder onderzocht moeten worden. U kunt reageren op alle alternatieven, maar ook op een specifiek voorgesteld tracé. U kunt reageren door een zienswijze in te dienen.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt de concept-NRD voor dit project ter inzage.

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom op de informatiebijeenkomsten om meer te weten te komen over het project. Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur vrij in- en uitlopen. Er zijn medewerkers van HNS en het Ministerie van EZK aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen over het project en de procedure. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 26 september, Hotel Ekamper in Roodeschool
  •  27 september, Multifunctioneel Centrum in Siddeburen
  •  4 oktober, Theater vanBeresteyn in Veendam
  •  5 oktober, Centrum Kabzëel in Appingedam

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (HNS) vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en HNS participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Deze versie gaat over participatie in de tweede fase van dit project. In deze fase wordt toegewerkt naar de keuze voor het voorkeursalternatief. Wilt u op een andere manier betrokken worden of heeft u vragen? Neem gerust contact op met HNS via info@hynetwork.nl. U kunt de nieuwste versie van het participatieplan hieronder inzien.

Voorgeschiedenis

In december 2022 en januari 2023 vond een aantal informatiebijeenkomsten plaats. Op deze bijeenkomsten zijn door EZK en de initiatiefnemer HNS diverse posters getoond. Hieronder kunt u ze nog bekijken.

Voornemen en voorstel voor participatie

In december 2022 en januari 2023 hebben het voornemen en het voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om erop te reageren. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van het onderzoeksplan (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie zijn gebruikt ook om het participatieproces verder uit te werken. Het voornemen en voorstel voor participatie, de inspraakbundel en de reactienota vindt u hieronder.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?