Waterstofnetwerk Groningen

Gepubliceerd op:
7 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
21 april 2023

Hynetwork Services (HNS) is van plan in de provincie Groningen een transportnet voor waterstofgas aan te leggen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Waarom het waterstofnetwerk Groningen (voorheen Noord-Nederland Noord)?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren. Het waterstofnetwerk in Groningen maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat grote industriegebieden met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland verbindt.

Dit waterstofnetwerk is in eerste instantie bedoeld voor grootschalige gebruikers, zoals de Eemshaven en de industrie in Delfzijl. De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot van Nederland. Het waterstofnetwerk helpt bedrijven over te stappen op waterstof en versnelt zo de energietransitie in de regio. Huizen en kleine bedrijven kunnen niet aansluiten op dit waterstofnetwerk van HNS.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Het project Waterstofnetwerk Groningen begon met het kennisgeven van het voornemen van het project en het voorstel voor participatie. Van vrijdag 9 december 2022 tot en met donderdag 19 januari 2023 lagen het voornemen en participatieplan van dit project ter inzage. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Hieronder vindt u het voornemen en voorstel voor participatie en de reacties daarop.

Posters

In december 2022 en januari 2023 vond een aantal informatiebijeenkomsten plaats. Op deze bijeenkomsten zijn door EZK en de initiatiefnemer Hynetwork Services (HNS) diverse posters getoond. Hieronder kunt u ze nog bekijken.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Meer informatie

Meer informatie over het waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord vindt u op: www.hynetwork.nl/noord-nederland.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?