Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel

Gepubliceerd op:
25 mei 2023

Hynetwork Services (HNS) is van plan in de provincies Drenthe en Overijssel een transportnet voor waterstofgas aan te leggen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Waarom het waterstofnetwerk Drenthe Overijssel?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren.

Het waterstofnetwerk in Drenthe Overijssel maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat grote industriegebieden met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland verbindt. Het project maakt de verbinding met het industriecluster Noord-Nederland (Eemshaven en Delfzijl) en op termijn ook met Zuid-Limburg (Chemelot) en Zuidwest Nederland. In de toekomst komt er ook een verbinding met het Ruhrgebied in Duitsland.

Het waterstofnetwerk Drenthe Overijssel is in eerste instantie bedoeld voor grootschalige gebruikers, zoals de industrie in Emmen. De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot van Nederland. Het waterstofnetwerk helpt de industrie over te stappen op waterstof en versnelt zo de energietransitie in de regio. Huizen en kleine bedrijven kunnen niet aansluiten op dit waterstofnetwerk van HNS.

Stand van zaken

Het project Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel begint met het kennisgeven van het voornemen van het project en het voorstel voor participatie. De publicatie van dit voornemen en voorstel voor participatie wordt medio juni 2023 verwacht.

Meer informatie

Meer informatie over het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel vindt u op: www.hynetwork.nl/drenteoverijssel.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?