Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel

Gepubliceerd op:
25 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
5 september 2023

Hynetwork Services (HNS) is van plan in de provincies Drenthe en Overijssel een transportnet voor waterstofgas aan te leggen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Waarom het waterstofnetwerk Drenthe Overijssel?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren.

Het waterstofnetwerk in Drenthe Overijssel maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat grote industriegebieden met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland verbindt. Het project maakt de verbinding met het industriecluster Noord-Nederland (Eemshaven en Delfzijl) en op termijn ook met Zuid-Limburg (Chemelot) en Zuidwest Nederland. In de toekomst komt er ook een verbinding met het Ruhrgebied in Duitsland.

Het waterstofnetwerk Drenthe Overijssel is in eerste instantie bedoeld voor grootschalige gebruikers, zoals de industrie in Emmen. De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot van Nederland. Het waterstofnetwerk helpt de industrie over te stappen op waterstof en versnelt zo de energietransitie in de regio. Huizen en kleine bedrijven kunnen niet aansluiten op dit waterstofnetwerk van HNS.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 1 - Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel

Stand van zaken

Van vrijdag 16 juni tot en met donderdag 27 juli 2023 hebben het voornemen en voorstel voor participatieplan van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Correctie op Voornemen en voorstel voor participatie
In het onderstaand document Voornemen en voorstel voor participatie stond een fout op pagina 9. Deze fout op pagina 9 is gecorrigeerd in een apart document.

Informatiebijeenkomsten

In juni 2023 organiseerde het ministerie van EZK 1 online informatiebijeenkomst en 2 fysieke informatiebijeenkomsten over Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Tijdens deze bijeenkomsten informeerden medewerkers van EZK en HNS u over de projectplannen en de inhoud van het Voornemen en voorstel voor participatie.

Webinar

Het ministerie van EZK en Hynetwork Services namen op 26 juni 2023 een webinar op. Dit webinar kunt u terugkijken op: Webinar Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel 26 juni 2023.

Tijdens het webinar zijn vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen vindt u hieronder.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?