Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel

Gepubliceerd op:
25 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
18 maart 2024

Hynetwork Services is van plan in de provincies Drenthe en Overijssel een transportnet voor waterstofgas aan te leggen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Waarom het waterstofnetwerk Drenthe Overijssel?

In het duurzame energiesysteem van de toekomst is CO2-vrije waterstof onmisbaar. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren.

Het waterstofnetwerk Drenthe Overijssel is onderdeel van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork Services. Het verbindt grote industriegebieden met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland. Het project maakt de verbinding met het industriecluster Noord-Nederland (Eemshaven en Delfzijl) en op termijn ook met Zuid-Limburg (Chemelot) en Zuidwest Nederland. In de toekomst komt er ook een verbinding met het Ruhrgebied in Duitsland.

Het waterstofnetwerk Drenthe Overijssel is in eerste instantie bedoeld voor grootschalige gebruikers, zoals de industrie in Emmen. De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot van Nederland. Het waterstofnetwerk helpt de industrie over te stappen op waterstof en versnelt zo de energietransitie in de regio. Huizen en kleine bedrijven kunnen niet aansluiten op dit waterstofnetwerk van Hynetwork Services.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 19 januari tot en met donderdag 29 februari 2024 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een reactie in te dienen en organiseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2 inloopbijeenkomsten. Er zijn in totaal 15 reacties ingediend. Alle reacties worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

De concept NRD en de inspraakbundel met ingediende reacties kunt u hieronder raadplegen.

Animatie - NRD

Participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en Hynetwork Services participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Deze versie gaat over participatie in de tweede fase van dit project. In deze fase wordt toegewerkt naar de keuze voor het voorkeursalternatief. Wilt u op een andere manier betrokken worden of heeft u vragen? Neem gerust contact op met Hynetwork Services via info@hynetwork.nl. U kunt de nieuwste versie van het participatieplan hieronder downloaden.

Webinar

Het ministerie van EZK en Hynetwork Services namen op 26 juni 2023 een webinar op over het Voornemen en voorstel voor participatie. Dit webinar kunt u terugkijken op: Webinar Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel 26 juni 2023.

Tijdens het webinar zijn vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen vindt u hieronder.

Voornemen en voorstel voor participatie

Van vrijdag 16 juni tot en met donderdag 27 juli 2023 hebben het Voornemen en voorstel voor participatieplan van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven. Het Voornemen en voorstel voor participatie, de inspraakbundel en de reactienota kunt u hieronder inzien.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?