380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Gepubliceerd op:
19 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2023

TenneT TSO B.V. (TenneT) start een ruimtelijke procedure voor de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Terneuzen en de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland (Zuid-West 380 kV West). Ook gaat het om de aanleg van een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: Tennet.eu.

Reageren op Voornemen en voorstel voor participatie

Van vrijdag 17 november tot en met donderdag 28 december 2023 kunt u reageren op het Voornemen en voorstel voor participatie door uw reactie in te dienen via onderstaande knop.

Projectinformatie

Het gebruik en transport van elektriciteit in Nederland neemt al tientallen jaren toe. Het hoogspanningsnet in Nederland wordt steeds zwaarder belast. Door de energietransitie zet deze ontwikkeling de komende jaren versneld door en groeit de vraag naar elektriciteit. In Zeeuws-Vlaanderen leidt de groeiende vraag naar elektriciteit tot knelpunten in het hoogspanningsnet. Een verdere uitbreiding van het bestaande 150 kV hoogspanningsnet is onvoldoende om de leveringszekerheid te garanderen en grote verbruikers op het net aan te sluiten. Hiervoor is een nieuwe 380 kV verbinding van 4-circuits noodzakelijk, om ook de elektrificatie van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen te kunnen faciliteren.

Met elektrificatie kan de industrie overstappen van fossiele brandstoffen naar groene stroom of groene waterstof. Als dit gebeurt kan de CO2-emissie van het Nederlandse deel van het industriecluster Schelde-Delta aanzienlijk worden verlaagd, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.

In onderstaande afbeelding ziet u het zoekgebied waar het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen kan komen te staan.

Zoekgebied - 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 1 - 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Stand van zaken

Dit project start met het kennisgeven van het Voornemen en voorstel voor participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het participatieproces staat beschreven in het Voorstel voor participatie. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 16 november 2023 is kennisgeving van het Voornemen en voorstel voor participatie gedaan.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt het Voornemen en voorstel voor participatie ter inzage.

Webinar

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met TenneT een webinar om de projectplannen en de inhoud van het Voornemen en voorstel voor participatie toe te lichten. Het webinar wordt op donderdag 23 november om 19:30 uur uitgezonden en is te bekijken via www.streamen.nu/tennet en daarna terug te kijken op www.tennet.eu/380kvzeeuwsvlaanderen.

Informatiebijeenkomsten

U bent van harte welkom bij de informatiebijeenkomsten die het ministerie van EZK samen met TenneT organiseert op:

  • Dinsdag 28 november, De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand

  • Woensdag 29 november, C03 Campus, Zeelandlaan 2 in Terneuzen

Vooraf aanmelden is niet nodig. Er is geen algemeen deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19:00 en 21:00 uur. Tijdens de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn medewerkers van het ministerie van EZK en TenneT aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Tijdens de informatiebijeenkomst is er ook informatie over andere projecten in de regio te vinden.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?