Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein

Gepubliceerd op:
13 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 mei 2023

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. TenneT is de initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor realisatie van de hoogspanningsverbinding. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bevoegd gezag en coördineert de besluitvorming. Op deze pagina vindt u meer informatie over de procedure van dit project.

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?

De energietransitie is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van ons elektriciteitsnetwerk. Op veel plekken in Nederland wordt op dit moment al gewerkt aan uitbreiding van bestaande of de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Zo voorkomen we dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. In 2030 dreigt er op de hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel een knelpunt te ontstaan. Daarom is het nodig om een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of tussen hoogspanningsstations Geertruidenberg en Crayestein te bouwen.

Stand van zaken

Van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage van dit project. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 25 mei 2023 is hiervan kennisgeving gedaan.

Wat is een concept-NRD?
De eerste opzet voor een onderzoeksplan. In dit document staan welke alternatieven, en op welke manier deze, onderzocht worden in de milieueffectrapportage. Op de conceptversie kan iedereen reageren, bijvoorbeeld als u vindt dat er bepaalde milieuonderwerpen nader onderzocht moeten worden.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt de concept-NRD ter inzage.

Voornemen en voorstel voor participatie

Van 13 januari tot en met 23 februari 2023 hebben het voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties zijn samengevoegd in de inspraakbundel en worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Er zijn in totaal 373 reacties binnengekomen. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De antwoorden op de reacties kunt u lezen in de reactienota.

Informatiebijeenkomsten

U bent in juni weer van harte welkom op de informatiebijeenkomsten over Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein. De informatiebijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur op:

  • Maandag 5 juni in Van der Valk Hotel Ridderkerk te Ridderkerk
  • Dinsdag 6 juni in Dorpshuis Lekkerkerk te Lekkerkerk
  • Donderdag 8 juni in Zalencentrum de Spil te Bleskensgraaf
  • Maandag 12 juni in Dorpshuis Streona te Strijen
  • Dinsdag 13 juni in Dorpshuis de Bolderik te Altena
  • Woensdag 14 juni in Fletcher Hotel de Korenbeurs te Made
  • donderdag 15 juni in Crayestein Golf te Dordrecht
  • Maandag 19 juni in Hotel de Borgh te Zevenbergen
  • Woensdag 21 juni in Boelaars Zalencentrum te Raamsdonksveer

Goed om te weten: u kunt op elk moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur langskomen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De presentaties die in februari online zijn gegeven kunt u hieronder downloaden. Ook was er gelegenheid om voorafgaand aan de bijeenkomst en tijdens de bijeenkomst vragen te stellen aan medewerkers van TenneT en het ministerie van EZK. De vragen die zijn gesteld zijn inmiddels allemaal voorzien van een antwoord. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Webinar

Wilt u meer weten over de toelichting van de concept-NRD volg dan de webinar. Een medewerker van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een medewerker van Tennet geven in deze webinar uitleg.

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u op de website van TenneT: Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?