Programma Energiehoofdstructuur

Gepubliceerd op:
7 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024

In Nederland werken we hard aan onze gezamenlijke missie, een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Dit vraagt meer ruimte dan een fossiel energiesysteem en het is een uitdaging om die ruimte te vinden in ons kleine land. We gaan meer elektriciteit gebruiken in plaats van aardgas uit Groningen of het buitenland. Groene waterstof wordt belangrijker. Energie uit wind en zon kan op veel verschillende plekken worden opgewekt. De productie van hernieuwbare energie is weersafhankelijk en kent dus meer schommelingen dan bij fossiele energiebronnen. Overschotten moeten worden opgeslagen in batterijen of omgezet worden naar waterstof. En als er geen wind of zon is, zullen centrales op bijvoorbeeld groene waterstof bijspringen. Hier is veel energie infrastructuur voor nodig en dit vraagt ruimte voor kabels, leidingen, batterijen, elektrolysers en duurzame energiecentrales.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit programma. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het programma kan starten.

Programma-informatie

Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur nodig is richting 2050 en waar deze slim geplaatst kunnen worden. Hiermee kunnen we eerder afspraken maken over ruimte met gemeenten, provincies, havenbedrijven en netbeheerders. Ook geeft het PEH nationale kaders om zorgvuldig om te gaan met de ruimte en met respect voor de natuur, cultureel erfgoed, en leefbaarheid. Daarmee draagt het PEH bij aan de missie van een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.

Stand van zaken

Op vrijdag 1 maart 2024 is het Programma Energiehoofdstructuur vastgesteld door de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de ministerraad. Op 5 maart 2023 is hiervan kennisgeving gedaan in de Staatscourant. Het definitieve programma en bijbehorende documenten kunt u hieronder bekijken.

Bijeenkomsten voor professionals

Er zijn 3 online bijeenkomsten voor professionals georganiseerd door het project team PEH. Hierin zijn het PEH en de bijbehorende Uitvoeringsagenda toegelicht. Daarnaast was er ruimte voor vragen en is er dieper ingegaan op de uitvoering van enkele aandachtsgebieden. De slideshows die bij de bijeenkomsten gebruikt zijn, kunnen hieronder bekeken worden.

De verslagen van deze bijeenkomsten worden op een later moment op deze website geplaatst.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?