Radarstation Herwijnen

Gepubliceerd op:
31 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Het ministerie van Defensie is initiatiefnemer voor de plaatsing van een militair radarstation op de locatie Broekgraaf 1 in Herwijnen. De Staatssecretaris van Defensie heeft besloten dat voor deze nieuwe locatie een Rijksinpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening in voorbereiding wordt genomen en een Voorontwerp Rijksinpassingsplan ter inzage wordt gelegd.

Stand van zaken

Het Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militair Radarstation te Herwijnen heeft van 31 augustus 2020 tot en met 12 oktober 2020 ter inzage gelegen. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 28 augustus 2020 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het Voorontwerp.

Vervolg

Alle reacties worden betrokken bij het Ontwerp Rijksinpassingsplan. Defensie geeft in een aparte reactienota aan hoe met reacties op het Voorontwerp rekening is gehouden. De reactienota zal samen met het Ontwerp Rijksinpassingsplan (en ontwerpbesluiten) weer op het gemeentehuis in Geldermalsen ter inzage liggen. Ook zullen de reactienota en het Ontwerp Rijksinpassingsplan op de website van Defensie beschikbaar zijn.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?