Radarstation Herwijnen

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
31 augustus 2020

Het ministerie van Defensie wil een militair radarstation realiseren in Herwijnen, aan de Broekgraaf ten westen van de Nieuwe Steeg, in de gemeente West Betuwe. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming van het perceel worden aangepast en is een omgevingsvergunning nodig voor de bouw. De realisatie van een militair radarstation in Herwijnen wordt als noodzakelijk gezien in het kader van de nationale veiligheid en het landsbelang. 

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Meer informatie over inhoud van dit project kunt u lezen op de website van Defensie.

Stand van zaken

Van vrijdag 5 april tot en met donderdag 16 mei 2024 lag het ontwerpbesluit ter inzage. In die periode was het mogelijk om een zienswijze (reactie) in te dienen. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten worden op een later moment op deze website gepubliceerd.

De documenten zijn beschikbaar op de pagina: Radarstation Herwijnen - fase 1 - Ontwerpbesluit.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?