Hoog- en middenspanningsstations Port of Moerdijk (POM 380-150-20 kV)

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
26 februari 2024

TenneT TSO B.V. (TenneT) wil een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation en een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk in Noord-Brabant. In het project wordt tegelijkertijd een locatie gezocht voor een 20 kV-middenspanningsstation van Enexis Netbeheer (Enexis). Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) start voor deze drie stations een ruimtelijke procedure. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente Moerdijk.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: Tennet.eu.

Projectinformatie

De nieuwe hoog- en middenspanningsstations zijn nodig om verduurzaming van de industrie in en dichtbij Moerdijk mogelijk te maken en om de CO2-uitstoot terug te dringen om zo in 2050 klimaatneutraal te zijn. Vanwege de ruimtelijke en technische samenhang heeft het de voorkeur om deze stations te combineren op één locatie of in elkaars directe nabijheid. Ook ontstaat er een mogelijke nieuwe aansluitlocatie om opgewekte windenergie op zee aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Stand van zaken

Van vrijdag 15 maart tot en met donderdag 25 april 2024 lag het Voornemen en voorstel voor participatie ter inzage. In die periode was het mogelijk om een reactie in te dienen. De reacties op het voornemen worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Het Voornemen en voorstel voor participatie en de inspraakbundel kunt u hieronder vinden.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 21 maart 2024 werd een inloopbijeenkomst georganiseerd. U was van harte welkom om op deze bijeenkomst vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. De bijeenkomst vond plaats in:

  • Hotel De Borgh in Zevenbergen

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?