Nieuwbouw kerncentrales

Gepubliceerd op:
8 februari 2024
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een ruimtelijke procedure voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De eerste fase in deze procedure is een (ruimtelijke) verkenning. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Onderweg daar naartoe wil het kabinet dat elektriciteit in 2035 CO2-neutraal wordt geproduceerd. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling. Daarom heeft het kabinet besloten om in te zetten op de voorbereiding van twee nieuwe kerncentrales. De locaties die in eerste instantie hiervoor in beeld zijn, zijn Borssele en Maasvlakte I. Uit nader onderzoek kunnen aanvullende gebieden ook als locatie worden onderzocht voor de bouw van de kerncentrales.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over kernenergie in Nederland, bezoek dan de website: www.overkernenergie.nl.

Stand van zaken

Van vrijdag 23 februari 2024 tot en met donderdag 4 april 2024 lag het Voornemen en voorstel voor participatie ter inzage. In die periode was het mogelijk om een reactie in te dienen. De reacties op het voornemen worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Het Voornemen en voorstel voor participatie kunt u hieronder vinden.

Webinar

Op maandag 26 februari 2024 vond een webinar plaats. Deze webinar kunt u terugkijken.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?