Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) - Eemshaven

Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2024
Gepubliceerd op:
24 maart 2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd, en de klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen, maar daar is veel ruimte voor nodig. Op zee is deze ruimte voor wind voorhanden. Daarom werken we aan windparken op zee. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen, is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen we ook (Noord-)Nederland.  

Op deze pagina vindt u informatie over dit programma. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het programma kan starten.

Programma-informatie

Het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven.

Bij het zoeken naar verbindingsmogelijkheden komen we onder andere de volgende gebieden tegen:

  • de Wadden en Waddeneilanden
  • het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee
  • Natura 2000 gebieden
  • hoogwaardige landbouwgebieden
  • het industrieterrein Eemshaven
  • het Eems-Dollard verdragsgebied

De aanleg van de kabels en leidingen kan invloed hebben op de lokale omgeving. Natuur, landbouw, mensen en organisaties in de omgeving kunnen hierdoor positief of negatief in hun belangen worden geraakt.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 3 - PAWOZ

Stand van zaken

Notitie Routeontwikkeling

In de Notitie Routeontwikkeling deel 1 en 2 leest u een update van onze onderzoeken naar de mogelijke routes om de energie van wind op zee naar de Eemshaven te brengen. In deze fase zijn de verschillende routes technisch uitgewerkt. Dat wil zeggen: welke aanlegtechniek zet je in op welk deel van de route. Daarna is onderzocht wat de morfologische en ecologische effecten van deze aanlegtechniek zijn. We hebben eerst naar deze twee onderwerpen gekeken omdat we op advies van de Commissie MER verwachten dat deze effecten een doorslaggevende factor kunnen zijn voor de routes in dit gebied.

Als uit dit onderzoek naar de morfologische en ecologische effecten is gebleken dat een route onvergunbaar is, dan valt deze af voor verder onderzoek in de Milieu effectenrapportage (MER) en Integrale Effectenanalyse (IEA). In deze notities leest u welke routes mee worden genomen in de MER en IEA. In deze fase onderzoeken we ook de effecten op bijvoorbeeld economie, landschap, leefgebied, landbouw en visserij.

In onderstaand document vindt u een overzicht van de te onderzoeken routes binnen het PAWOZ - Eemshaven. Er worden 10 mogelijke routes beschreven.

Omgevingsbijeenkomsten

Om belanghebbenden en de omgeving zo goed mogelijk te betrekken zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Op deze omgevingsbijeenkomsten zijn belanghebbenden geïnformeerd over de stand van zaken rondom het project PAWOZ.

Actualisatie participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vindt participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK  participatie inzet, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het programma geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is geactualiseerd. Dit nieuwe plan gaat over de participatie in de periode van januari 2023 tot en met de vaststelling van het programma (naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024). De eerdere versie van het participatieplan gaat over participatie in de periode juni 2022 tot september 2022.

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg PAWOZ.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

2023

Inloopbijeenkomsten november 2023

In november 2023 organiseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) inloopbijeenkomsten in de regio. Hier kregen bezoekers informatie over elektriciteits- en waterstofroutes die nodig zijn om windenergie van zee aan land te krijgen. Vragen als 'Welke routes worden onderzocht? Hoe gaat een onderzoek? Wat is er nodig om kabels en leidingen aan te leggen? Welke impact heeft dit? Hoe kan ik hierover meepraten?' werden beantwoord. Hieronder vindt u de sfeerverslagen van de verschillende avonden.

2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws over PAWOZ - Eemshaven en wind op zee in uw mail. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over PAWOZ-Eemshaven, dan kunt u mailen naar PAWOZ-Eemshaven@minezk.nl.

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op: www.netopzee.eu.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?