Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ)

Gepubliceerd op:
24 februari 2023

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd, en de klimaatverandering tegengegaan. Daarmee is windenergie van de Noordzee één van de belangrijkste aanjagers van de Energietransitie in Nederland.

Binnen de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) kijken we hoe de energie van, nog te bouwen, windparken op zee het beste aan land kunnen brengen. Dit noemen we ook wel aanlanden.

In samenspraak met de omgeving kijken we naar de vorm (elektronen of waterstofmoleculen), de wijze en de route van transport (kabel of pijpleiding, buis of schip) en de locatie (vraag op land waar de energie naartoe kan worden gebracht). In de verkenning onderzoeken we locaties en routes op mogelijke gevolgen voor:

  • milieueffecten van verschillende routes en aanlandlocaties
  • kosten
  • techniek
  • toekomstvastheid (de keuzes voor de korte termijn worden afgewogen tegen mogelijkheden voor de langere termijn)
  • omgeving (wat de betrokkenen in het gebied van de routes vinden en of een route goed samengaat met andere toekomstige gebiedsontwikkelingen)
  • energiesysteem/vraag naar energie

Aan de hand van deze verkenningen over de aanlandingsmogelijkheden neemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besluiten of en waar er met ruimtelijke procedures voor een netaansluiting gestart wordt. Voor de opgave tot en met 2030 is VAWOZ 2030 eind 2021 afgerond. Momenteel worden voor de nieuwe wind op zee opgave voor de periode 2031-2040 kansrijke aanlandingsmogelijkheden verkent. Dat gebeurt in de VAWOZ 2031-2040.

Periodes 2030 en 2031-2040

Meer informatie over beide periodes vindt u op:

Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) 2030

Programma verbindingen aanlanding wind op zee (VAWOZ) 2031-2040

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?