A6 Zon Lelystad - Dronten

Gepubliceerd op:
19 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
20 november 2023

Het project A6 Zon Lelystad - Dronten onderzoekt de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken langs de A6. Dit project is een grote samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), gemeente Lelystad, gemeente Dronten, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het doel van het project is het creëren van mogelijkheden om zonne-energie op te wekken langs de A6 in de zij- en middenbermen en/of op- en afritten van de A6 en op de IJsselmeerdijk, tussen aansluiting 8 Almere-Oostvaarders tot aan de Ketelbrug. Uit de verkenning blijkt dat het potentieel opgesteld vermogen van dit project circa 55-75 MW bedraagt.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van diverse partijen: Zuiderzeeland, Energie op Rijksvastgoed of websites van de gemeente Lelystad en Dronten.

Reageren op Voornemen en voorstel voor participatie

Van vrijdag 17 november tot en met donderdag 28 december 2023 kunt u reageren op het Voornemen en voorstel voor participatie door uw zienswijze in te dienen via onderstaande knop.

Stand van zaken

Het Voornemen en voorstel voor participatie ligt van vrijdag 17 november tot en met donderdag 28 december 2023 ter inzage. In diverse huis-aan-huisbladen en in de Staatscourant van donderdag 16 november 2023 is hiervan een kennisgeving geplaatst.

Het project start met de bekendmaking van het Voornemen en het voorstel voor participatie. Hierin staat het plan voor het project beschreven op hoofdlijnen en de manier waarop de omgeving wordt betrokken bij het proces.

Nu ter inzage

Op dit moment ligt het Voornemen en voorstel voor participatie voor dit project ter inzage.

Informatiebijeenkomst

U bent welkom op de informatiebijeenkomst die het ministerie van EZK samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland organiseert. De bijeenkomst vindt plaats op:

Donderdag 30 november van 19:00 tot 21:00 uur in het:

  • Van der Valk Hotel
    Larserplein 1
    8226 PB  Lelystad

Indien u met de auto komt: parkeren is gratis. Voor een uitrijkaart wordt gezorgd.

U kunt vrij in en uit lopen. Er is geen plenaire presentatie. Op de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en het ministerie van EZK.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?