A6 Zon Lelystad - Dronten

Gepubliceerd op:
19 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024

Het project A6 Zon Lelystad - Dronten onderzoekt de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken langs de A6. Dit project is een grote samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), gemeente Lelystad, gemeente Dronten, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het doel van het project is het creëren van mogelijkheden om zonne-energie op te wekken langs de A6 in de zij- en middenbermen en/of op- en afritten van de A6 en op de IJsselmeerdijk, tussen aansluiting 8 Almere-Oostvaarders tot aan de Ketelbrug. Uit de verkenning blijkt dat het potentieel opgesteld vermogen van dit project circa 55-75 MW bedraagt.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van diverse partijen: Zuiderzeeland, Energie op Rijksvastgoed of websites van de gemeente Lelystad en Dronten.

Stand van zaken

Van 17 november tot en met 28 december 2023 lag het Voornemen en Voorstel voor Participatie voor dit project ter inzage. In die periode was het mogelijk een reactie te geven op het Voornemen en Voorstel voor Participatie. De reacties zijn samengevoegd in de inspraakbundel en worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Er zijn in totaal 19 reacties binnengekomen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De antwoorden op de reacties kunt u lezen in de reactienota.

Hieronder vindt u de reactienota, het Voornemen en voorstel voor participatie en de inspraakbundel.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?