Waterstofnetwerk West-Nederland

Gepubliceerd op:
16 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
23 april 2024

Hynetwork Services (Hynetwork) is van plan een transportnet voor waterstofgas aan te leggen tussen het industriecluster Noordzeekanaalgebied en het industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Waterstof is onmisbaar in de transitie naar een CO2-vrij energiesysteem. Het uitgangspunt voor dit waterstofnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor gastransport. Waar hergebruik niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen in de grond. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) coördineert de besluiten en vergunningen.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.hynetwork.nl.

Stand van zaken

Het project is op dit moment in voorbereiding. Na de zomer (2024) start de formele projectprocedure met de publicatie van het Voornemen en voorstel voor participatie. Vanaf dan kunt u het document op deze pagina bekijken en reageren op de plannen.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?