Wind op zee - Hollandse Kust (west) kavels VI - VII

Laatst gecontroleerd op:
23 september 2022
Gepubliceerd op:
29 oktober 2019

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor windparken op zee van circa 1400 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust (west) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze windparken liggen 50 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Op 21 januari 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 10 december 2021 ter inzage gelegde definitieve kavelbesluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 21 september 2022 heeft de Afdeling hier een uitspraak over gedaan.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Wind op zee - Hollandse Kust (west) kavels VI - VII - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?