Net op zee - Nederwiek 3

Gepubliceerd op:
25 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage (MER) voor Net op zee Nederwiek 3. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 1 juni 2023 is hiervan kennisgeving gedaan.

Wat is een concept-NRD?
De eerste opzet voor een onderzoeksplan. In dit document staan welke alternatieven, en op welke wijze manier, deze onderzocht worden in de milieueffectrapportage. Op de conceptversie kan iedereen reageren, bijvoorbeeld als u vindt dat er bepaalde milieuonderwerpen nader onderzocht moeten worden.

Informatiebijeenkomsten

U bent van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten in juni over Net op zee Nederwiek 3. De informatiebijeenkomsten zijn van 19:00 uur tot 21:00 uur op:

  • Maandag 12 juni in Dorpshuis Streona te Strijen
  • Dinsdag 13 juni in ’t Dijckhuis te Vierpolders
  • Woensdag 14 juni in Fletcher Hotel de Korenbeurs te Made
  • Maandag 19 juni in Hotel de Borgh te Zevenbergen
  • Woensdag 21 juni in Boelaars Zalencentrum te Raamsdonksveer
  • Donderdag 22 juni in De Staver te Sommelsdijk

Goed om te weten: u kunt op elk moment tussen 19:00 uur en 21:00 uur langskomen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Geactualiseerd participatieplan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het huidige participatieplan gaat over de periode tot de publicatie van het milieueffectrapport (MER) en de Integrale effectenanalyse (IEA)

Voornemen en voorstel voor participatie

Van 30 september tot en met 10 november 2022 hebben het voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties zijn samengevoegd in de inspraakbundel en worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Er zijn in totaal 13 reacties binnengekomen. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De antwoorden op de reacties kunt u lezen in de reactienota.

De reactienota, de kennisgeving van het voornemen en voorstel voor participatie en de inspraakbundel vindt u hieronder.

Voorgeschiedenis

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windenergieparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer windenergie op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Deze windenergie moet ergens aan land komen.

In de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ 2030) is onderzocht wat kansrijke opties zijn voor extra aansluitingen van windparken op zee op het landelijke hoogspanningsnet. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). Uit deze verkenning bleek onder meer dat een verbinding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar Moerdijk of Geertruidenberg kansrijk is. Twee andere verbindingen vanuit dit windgebied komen aan land in het Sloegebied (Nederwiek 1) en op de Maasvlakte (Nederwiek 2).

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Meer informatie

Meer informatie over Net op zee - Nederwiek 3 vindt u op: www.netopzee.eu. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?