Net op zee - Nederwiek 2

Gepubliceerd op:
10 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de Maasvlakte. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.netopzee.eu.

Projectinformatie

Voor dit project is de tijdelijke werknaam ‘Net op zee - Derde 2GW-verbinding Maasvlakte’ gebruikt. In het voorjaar van 2022 is bij de vaststelling van het programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1, namelijk Nederwiek. De naam van dit project is ‘Net op zee Nederwiek 2’ geworden. In toekomstige documenten en in andere communicatie wordt gesproken over ‘Net op zee Nederwiek 2’.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

De definitieve besluiten voor dit project liggen van vrijdag 3 mei tot en met vrijdag 14 juni 2024 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 2 mei 2024 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de definitieve besluiten. De besluiten zijn op donderdag 2 mei 2024 bekendgemaakt door de minister voor Klimaat en Energie.

Nu ter inzage

Op dit moment liggen de besluiten ter inzage.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per mei 2024 geactualiseerd. Het geactualiseerde plan staat in het teken van de terinzagelegging van het definitieve inpassingsplan, vergunningen en milieueffectrapport.

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg Net op zee-projecten Maasvlakte.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende fasen van dit project.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?