Gaswinning Ternaard

Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024
Gepubliceerd op:
11 november 2019

De NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V.) wil gas gaan winnen uit het gasveld ten noorden van het dorp Ternaard. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land, het grootste deel onder de Waddenzee. Om te zorgen dat het gewonnen gas kan worden getransporteerd naar een gaswinlocatie in Moddergat, wordt een nieuwe productiefaciliteit bij Ternaard gebouwd. Daarnaast wordt een aardgastransportleiding aangelegd en wordt de bestaande mijnbouwlocatie in Moddergat uitgebreid.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het project kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit project, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.nam.nl.

Waarom is dit project nodig?

Nederland werkt aan een duurzame, veilige en betrouwbare energievoorziening. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, bouwen we in Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas geleidelijk af. Zolang alternatieven voor het gebruik van aardgas nog onvoldoende beschikbaar zijn, is de winning van aardgas nodig. De voorkeur is om dit gas te winnen in eigen land. Dit draagt bij aan de onafhankelijkheid van Nederland op het gebied van de energievoorziening. Daarnaast is de winning in eigen land ook beter voor het milieu omdat er minder CO2 en stikstof uitgestoten wordt voor het transport.

Veiligheid voorop

Gaswinning kan alleen plaatsvinden als dit veilig is voor mens en milieu. Om de natuurwaarden van de Waddenzee te beschermen, is door de overheid een veilige gebruiksruimte voor bodemdaling vastgesteld waarbinnen de gaswinning kan plaatsvinden zonder schade te veroorzaken aan de natuur. NAM heeft een analyse van risico’s door aardbevingen als gevolg van de gaswinning opgenomen in het winningsplan. Staatstoezicht op de Mijnen heeft het winningsplan beoordeeld op veiligheid en zal ook tijdens de gaswinning toezien op een zorgvuldige uitvoering.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 27 augustus tot en met donderdag 7 oktober 2021 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming en worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld op deze website.
 
De documenten zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina's:

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2023) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?