Gaswinning Ternaard - fase 1 - gaswinningslocatie

Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2023
Gepubliceerd op:
17 november 2020

Dit project bestaat uit het onderdeel gaswinningslocatie en het onderdeel pijpleiding. Op deze pagina vindt u de aanvragen en (ontwerp)besluiten voor het onderdeel gaswinningslocatie - (ontwerp)besluiten 1 t/m 7. De stukken voor het onderdeel pijpleiding - inpassingsplan, MER, aanvragen en (ontwerp)besluiten 8 t/m 10 - vindt u op de pagina: Gaswinning Ternaard - fase 1 - pijpleiding.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Coördinatiebesluit

In de Staatscourant van maandag 21 december 2020 is kennisgeving gedaan van het coördinatiebesluit van Gaswinning Ternaard.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten gaswinningslocatie

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Instemmingsbesluit Winningsplan

Minister van EZK

Aanvraag (pdf, 8 MB)
(incl. actualisatie 9 juli 2021)
Ontwerpbesluit (pdf, 595 kB)
(incl. erratum 30 september 2021)
Besluit (pdf, kB)
2

Instemmingsbesluit Meetplan

Minister van EZK

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 130 kB) Besluit (pdf, kB)
3

Omgevingsvergunning (Ternaard)

Minister van EZK

Aanvraag deel 1 (pdf, 11 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 4 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 206 kB) Besluit (pdf, kB)
4

Omgevingsvergunning (Moddergat)

Minister van EZK

Aanvraag (pdf, 16 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 166 kB) Besluit (pdf, MB)
5

Watervergunning

DB Wetterskip Fryslân

Aanvraag (pdf, 3 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 346 kB) Besluit (pdf, MB)
6

Vergunning Wet Natuurbescherming (productielocatie en aanleg pijpleiding)

Minister van LNV

Aanvraag (pdf, 19 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 202 kB) Besluit (pdf, MB)
7

Omgevingsvergunning

B&W Gemeente Noardeast-Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 182 kB) Besluit (pdf, MB)

Besluit 6 voorziet in zowel de winningslocatie als in de pijpleiding

Adviezen t.a.v. (ontwerp)instemmingsbesluit winningsplan

Adviezen t.a.v. (ontwerp)omgevginsvergunning Moddergat

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?