Gaswinning Ternaard - fase 1 - pijpleiding

Gepubliceerd op:
24 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Dit project bestaat uit het onderdeel gaswinningslocatie en het onderdeel pijpleiding. Op deze pagina vindt u het inpassingsplan, het MER en de aanvragen en (ontwerp)besluiten voor het onderdeel pijpleiding - (ontwerp)besluiten 8 t/m 10. De stukken voor het onderdeel gaswinningslocatie - aanvragen en (ontwerp)besluiten 1 t/m 7 - vindt u op de pagina: Gaswinning Ternaard - fase 1 - gaswinningslocatie.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Coördinatiebesluit

In de Staatscourant van maandag 21 december 2020 is kennisgeving gedaan van het coördinatiebesluit van Gaswinning Ternaard.

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

 
Printversie:  

Milieueffectrapport (MER) en Passende beoordeling

Het milieueffectrapport en passende beoordeling hebben betrekking op zowel de pijpleiding als de locatie.

Aanvragen en besluiten pijpleiding

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
8 Melding op grond van Besluit lozen buiten inrichtingen
DB Wetterskip Fryslân
Melding (lozen bemalingswater) (pdf, 21 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 154 kB) Besluit (pdf, kB)
9 Watervergunning
DB Wetterskip Fryslân

Aanvraag (aanleg locatie en toegangsweg) (pdf, 2 MB)
Aanvraag (kruisen watergangen) (pdf, 27 MB)
Aanvraag (onttrekken grondwater) (pdf, 21 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 529 kB) Besluit (pdf, kB)
10 APV-vergunning
B&W Gemeente Noardeast-Fryslân
Aanvraag (pdf, 8 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 338 kB) Besluit (pdf, kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?