Gaswinning Ternaard - fase 1 - pijpleiding

Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022
Gepubliceerd op:
24 juni 2021

Dit project bestaat uit het onderdeel gaswinningslocatie en het onderdeel pijpleiding. Op deze pagina vindt u het inpassingsplan, het MER en de aanvragen en (ontwerp)besluiten voor het onderdeel pijpleiding - (ontwerp)besluiten 8 t/m 10. De stukken voor het onderdeel gaswinningslocatie - aanvragen en (ontwerp)besluiten 1 t/m 7 - vindt u op de pagina: Gaswinning Ternaard - fase 1 - gaswinningslocatie.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Coördinatiebesluit

In de Staatscourant van maandag 21 december 2020 is kennisgeving gedaan van het coördinatiebesluit van Gaswinning Ternaard.

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)  

Printversie:

 

Milieueffectrapport (MER) en Passende beoordeling

Het milieueffectrapport en passende beoordeling hebben betrekking op zowel de pijpleiding als de locatie.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten pijpleiding

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
8 Melding op grond van Besluit lozen buiten inrichtingen
DB Wetterskip Fryslân
Melding (lozen bemalingswater) (pdf, 21 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 154 kB) Besluit (pdf, kB)
9 Watervergunning
DB Wetterskip Fryslân
Aanvraag (aanleg locatie en toegangsweg) (pdf, 2 MB)
Aanvraag (kruisen watergangen) (pdf, 27 MB)
Aanvraag (onttrekken grondwater) (pdf, 21 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 529 kB) Besluit (pdf, kB)
10 APV-vergunning
B&W Gemeente Noardeast-Fryslân
Aanvraag (pdf, 8 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 338 kB) Besluit (pdf, kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?