Hoogspanningsverbinding 380 kV Diemen, Lelystad en Ens

Gepubliceerd op:
4 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 oktober 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) zijn van plan een extra 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. Het aanleggen van een nieuwe 380 kV-verbinding is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) uiteindelijk bepaalt waar de hoogspanningsverbinding komt. Naar verwachting treedt 1 juli 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het streven is om in 2024 het voorkeurstracé vast te stellen en in 2027 het ruimtelijk inpassingsplan van dit tracé. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Waarom is het project nodig?

TenneT heeft (in het kader van haar investeringsplannen) berekend dat de huidige transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens na 2030 onvoldoende is. De komende jaren moet naast het onderhoud aan en opwaardering van bestaande hoogspanningsverbindingen, de capaciteit van het elektriciteitsnet in Nederland worden uitgebreid. Nieuwe hoogspanningsstations en -verbindingen zorgen niet alleen voor meer transportcapaciteit, maar zorgen ook lokaal voor ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Naast de hoogspanningsverbinding Diemen - Ens worden tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten - Ens en Geertruidenberg – Krimpen/Crayestein nieuwe verbindingen voorzien.

Stand van zaken

Van 2 september 2022 tot en met 13 oktober 2022 hebben het voornemen en het voorstel voor participatie van het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Diemen, Lelystad en Ens ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Het voornemen en het voorstel voor participatie is nog hieronder te downloaden.

Meer informatie

Meer informatie over de hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens vindt u ook op de website van Tennet www.tennet.eu/diemen-ens. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?