Gaswinning Groningen

Gepubliceerd op:
11 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2023

Het kabinet heeft in 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De Mijnbouwwet is gewijzigd, waardoor uit het Groningenveld niet meer gas gewonnen wordt dan nodig is. Door de afbouw van de vraag en de beschikbaarheid van alternatieven wordt deze benodigde hoeveelheid elk jaar lager. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks met een vaststellingsbesluit bepaald. Dit besluit is in 2019 voor het eerst genomen.

Jaarlijks neemt de staatssecretaris Mijnbouw een vaststellingsbesluit waarmee de operationele strategie wordt vastgesteld. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke wijze het gas wordt gewonnen.

Stand van zaken gasjaar 2023-2024

Het ontwerp-vaststellingsbesluit wordt op dit moment voorbereid. De inspraaktermijn is nog niet gestart, te zijner tijd zal hier meer informatie over gegeven worden. Op vrijdag 14 april 2023 zijn de Operationele Strategie en de Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) bekendgemaakt. De stukken zijn beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2023-2024.

Stand van zaken gasjaar 2022-2023

Op 11 november 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 30 september 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2022-2023.

Stand van zaken gasjaar 2021-2022

Op 11 november 2022 liep de beroepstermijn af voor het besluit van 30 september 2022 op het bezwaar tegen het op 14 juli 2022 ter inzage gelegde besluit tot wijziging van de operationele strategie voor het huidige gasjaar 2021-2022.

Het wijzigingsbesluit en overige stukken zijn beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen – Wijzigingsbesluit 2021-2022 ( juli 2022).

Online informatiesessie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseerde op donderdag 30 juni van 16:00 tot 17:00 uur een online informatiesessie over de gaswinning in Groningen en het ontwerpvaststellingsbesluit. Tijdens de informatiesessie konden vragen gesteld worden aan de experts. De uitzending is terug te zien zijn via het YouTube-kanaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorgeschiedenis

Op 5 november 2021 liep de beroepstermijn af voor het op 23 september 2021 ter inzage gelegde vaststellingsbesluit. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2021-2022.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft op 1 april 2022 het vaststellingsbesluit van 23 september 2021 gewijzigd. Het wijzigingsbesluit en bijbehorende adviezen zijn beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen – Wijzigingsbesluit 2021-2022 (april 2022).

De besluiten van voorgaande jaren zijn te vinden op onderstaande pagina's:

De Mijnraad heeft op verzoek van EZK het proces van het vaststellingsbesluit 2019-2020 geëvalueerd. Hieronder vindt u het advies van de Mijnraad.

Meer informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?