Gaswinning Groningen

Gepubliceerd op:
11 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
14 november 2023

Het kabinet heeft in 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De Mijnbouwwet is gewijzigd, waardoor uit het Groningenveld niet meer gas gewonnen wordt dan nodig is. Door de afbouw van de vraag en de beschikbaarheid van alternatieven wordt deze benodigde hoeveelheid elk jaar lager. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks met een vaststellingsbesluit bepaald. Dit besluit is in 2019 voor het eerst genomen. Jaarlijks neemt de staatssecretaris Mijnbouw een vaststellingsbesluit waarmee de operationele strategie wordt vastgesteld. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke wijze het gas wordt gewonnen.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit project. 

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Stand van zaken

Gasjaar 2023-2024

Op 7 november liep de beroepstermijn af voor het op dinsdag 26 september 2023 ter inzage gelegde definitieve vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2023-2024. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet hier op een later moment een uitspraak over.

De besluiten zijn nog beschikbaar op de pagina: Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2023-2024.

Voorgeschiedenis

Hieronder vindt u meer informatie over de voorgeschiedenis van dit project.

Online informatiesessie 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseerde op donderdag 30 juni 2022 van 16:00 tot 17:00 uur een online informatiesessie over de gaswinning in Groningen en het ontwerpvaststellingsbesluit. Tijdens de informatiesessie konden vragen gesteld worden aan de experts. De uitzending is terug te zien zijn via het YouTube-kanaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?